Umbra by Starka

Intervju - Studio Doms

Annica

Industridesigner

David

Industridesigner

Berätta om det uppdrag ni fick från Starka.
– Starka gav oss uppdraget att ta fram en produktserie för den nya tidens utemiljöer, med fokus på det offentliga rummet. Serien skulle vara aktuell och samtidigt långsiktig, kännas tidlös.

Hur gick tankarna under designprocessen?
– Vi visste tidigt att vi ville ge serien en ytterligare dimension och experimenterade med olika element för att skapa en interaktiv varseblivning. Vi kom att koncentrera oss kring ljus och skuggspel, hur produkterna fick olika uttryck beroende på hur ljuset faller.

Berätta om den nya umbrafamiljen.
– Namnet Umbra betyder skugga. Mönstret i Umbra skapar ett skuggspel som förändras med ljuset över dagen. Läggningen av stenarna, såväl som placeringen av mur och solitärer påverkar upplevelsen. Mönstret är strikt organiskt. Inspirationen har hämtats från doriska kolonner likväl som från mönstret som bildas på en sandbotten.

Hur kommer marknaden att märka av den nya Umbra-familjen?
– Umbrafamiljen är mångsidig och generös i sitt omfång. Det gör att Umbra ger stora möjligheter till fritt skapande. Vi hoppas att landskapsarkitekter och trädgårdsplanerare ska finna ett inspirerande urval som hjälper dem att skapa vackra och trivsamma utemiljöer.

Och slutligen, är ni nöjda med resultatet?
– Vi är mycket nöjda med resultatet! Vi har haft ett nära samarbete med Starkas produktteam och de har gjort sitt yttersta för att låta våra idéer komma till liv i verkligt kvalitativa produkter.