Umbra by Starka

Umbrasortimentet

Med ett intressant och unikt formspråk tar Umbra plats på marknaden som en ny modern produktfamilj. Umbra flörtar mot det urbana och kompletterar det moderna ”uterummet” på ett sätt som inte synts tidigare. I familjen ingår både plattor, solitärer och en mur, och dessa tar med fördel plats både i det offentliga rummet och i den privata trädgården.